Followers

Thursday, February 25, 2016

Memori 2015

Aktiviti Tugas Rasmi Januari 2016

11 Januari 2016
Mesyuarat bersama Selangor Human Resource Development Centre (SHRDC)

12 Januari 2016
Taklimat Lawatan MQA

15 Januari 2016
Kunjungan Delegasi Universitas Bina Darma

18 Januari 2016
Perbincangan proposal geran MCMC

19 Januari 2016
Mesyuarat Fakulti

20 Januari 2016
Penghantaran proposal geran MCMC ke BRIC UNISEL
Persediaan Dokumen untuk Lawatan Akreditasi MQA

21 Januari 2016
Persediaan Dokumen untuk Lawatan Akreditasi MQA

22 Januari 2016
Tarikh akhir penghantaran proposal geran MCMC
Taklimat ATA

26 Januari 2016
Persediaan Akhir Dokumen untuk Lawatan Akreditasi MQA

27-28 Januari 2016
Lawatan Penilaian Akreditasi MQA

29 Januari 2016
Mesyuarat proposal FYP1 11634